AUTOMNE

 

 

 

770

 

 

Chandelle 5

 

 

Eto Parisy isan-taona dia misy ny PRINTEMPS DES POETES izay mitranga amin'ny volana Martsa. Fotoana iray io hihaonan'ny mpanoratra manoratra amin'ny teny frantsay avy any Afrika sy Caraîbes ka hahitana famelabelarana, antsa tononkalo ary fiaraha-misakafo. Fotoana iray ihany koa hifankahalalana amin'ny mpanoratra hafa tsy mitovy fiaviana amin'ny tena. Fotoana iray hanehoana ny talenta amin'ny teny frantsay satria tsy Malagasy loatra no tonga amin'izany. Avy amin'izay no teraka ny bokiko nampitondraiko ny lohateny hoe : AUTOMNE izay boky ahitana tononkalo amin'ny teny frantsay ranofotsiny.

 

 

B10 copie

 

 

Moi 189

 

Moi 176

 

Moi 188

 

Moi 179

 

Moi 175

 

Moi 177

 

Moi 178

 

Moi 119

 

Moi 185

 

Moi 181

 

Moi 186

 

Moi 187

 

Moi 190

 

Moi 180

 

Moi 191

 

Moi 193

 

Moi 195

 

Moi 194

 

Moi 196

 

Moi 236

 

Book 10

 

 

M34

×