ETSY ANGE !...

 

 

 

 

232

 

Ray aman-drenin'i Fredy JAOFERA  : Itompokolahy RAKOTOMALALA Eugène L. sy Itompokovavy RAJAOFERA Elise

 

Y1 1

 

 Fredy JAOFERA sy ny reniny

 

Y2 1

 

Fredy JAOFERA sy ny rainy

 

Y3 2

 

 Fredy JAOFERA sy ny zandriny : Andriamatoa RAKOTOMALALA Ertz

 

Y5

 

 Fredy JAOFERA sy ny raibeny Fredy RAJAOFERA

 

Zzz33

 

 Fredy JAOFERA sy ny vady aman-janany

 

Arbre 70

 

 

 

Y6 1

 

11 taona i Fredy JAOFERA eto amin'ny sary

 

Arbre 71

 

 

Ecriture 5

 

 

Toy izao no soratanan'i Fredy JAOFERA tamin'izy dimy taona ka nianatra nanoratra voalohany. Eto izy dia mianatra                          manoratra ny litera "A" , "E" , "O" , "I" , "V", "N"...Dadou no anaram-bositr'i Fredy JAOFERA. Kavia be izy.                                    ( Gaucher contrarié )

 

 

Er 89

 

 

 

MINO VE IANAO ?

 

 

Moi 559

 

 

            Mino ve ianao raha lazaiko hoe sahirana mafy aho vao nahay nanoratra ireo literan'ny abidia fony kely ? Mino ve ianao raha lazaiko hoe tsy nahay niteny malagasy aho fony fahazaza ? Mino ve ianao raha lazaiko hoe ny teny frantsay no tenin'ny fahazazako ?  " GASY TSY MAHAY MITENY GASY " no anaram-bositra nomena anay mirahalahy tany ambanivohitray (Ambohipanja) taloha. Araka izany dia sarotsarotra ihany no neritreretina fa ho tonga mpanoratra malagasy aho taty aoriana ; sarotsarotra ihany no niheverana fa ho tonga poety malagasy aho satria tsy nisy nampirisika ahy hahay hanoratra ny teny malagasy tao amin'ny fianakaviana na tamin'ny fiaraha-monina. Ny sekoly fotsiny ihany tamin'ny alalan'ny ireo mpampianatra ny teny malagasy nananako no sehatra tokana nampitombo mandrakariva ny fahaizako miteny sy manoratra ny tenindrazana. Tsy nisy nanentana ahy ho tonga poeta fa nataon'ny sasany ho rediredin'adala sy nofinofy ririnina ny hambom-poko te hahay ny teny malagasy ; noheverin'ny olona mihitsy fa tsy ho vitako ny ho tonga poety manoratra amin'ny teny malagasy satria tontolo niteny frantsay ny fahazazako kanefa noho ny ezaka, ny kiry, ny finiavana ary ny fitiavana ny teny malagasy sy ny maha-malagasy tany anaty rà dia nisosa ihany ny penina !....Sarotra inoana toy ny gisa mainty ny zava-nitranga ; sarotra ekena mihitsy !

 

Ny ezaka sy ny fitiavana

no ahavitana zavatra goavana.

 

Fredy JAOFERA

 

 

Fleur 27

 

 

Moi 640

 

Monsieur RAKOTOMALALA Eric Jaofera

Diacre

Sortant de BIBLE COURSE OF ENGLAND avec Mention TRES BIEN

Ancien Président de l' Ecole du Dimanche de l'Eglise FPMA Port-Royal Arago

Ancien Président de l'Eglise FPMA Port-Royal Arago

Prédicateur National de l'Eglise Protestante Malgache en France

 

 

Moi 649

 

Monsieur RAKOTOMALALA Eric Jaofera

Professeur d'Anglais

Ancien Membre du Centre Culturel Americain d'Antananarivo

Ancien Professeur d'Anglais de l'Instution Sainte Famille de Mahamasina

Médaillé du Travail de Bronze par la République de Madagascar

Médaillé du Travail d'Argent par la République de Madagascar

 

×