FIALAMBOLY

 

 

 

Moi 325

 

 

FIALAMBOLY

 

 

         Raha fianarana na asa na adidy aman'andraikitra foana no atao isan'andro dia mandreraka sy mahamonamonaina fa ilaina tanteraka ny miala voly fa ny fialamboly dia fakana aina sy fitsaharana kely. Tsy mitovy ny toepanahin'ny olona tia miala voly rehefa ilaina izany eo amin'ny fiainana sy ny toepanahin'ny olona tsy tia miala voly rehefa ilaina izany. Ny olona tia miala voly dia tsy tery saina ; ny olona tia miala voly dia mora faly, na misy aza ny alahelo sy ny zava-manahirana ny lalan-kombany ary ny olona tia miala voly dia olona mahavaha ny olany haingana kokoa.

Mamaky boky no fialambolin'i Fredy JAOFERA voalohany

 

Ac

 

 Rehefa tsy mamaky boky sy tsy manoratra tononkalo izy dia ny lalaon-tsaina " ECHECS " no fialamboliny.

 

Echecs 2

 

 

Rehefa tsy milalao " ECHECS " izy dia mandeha mitsangantsangana ary maka sary etsy sy eroa no fialamboliny ihany koa !

 

Camera 3

 

 

Helico 5

 

Arbre 63

 

 

 

Etoile 1

 

 

B68

 

 

 

Matory

 

 

Papier 7 copie

 

 

 

×