KAHIE TALOHA

 

 

Plume 1 gif

 

 

Moi 601

 

               Maro ny olona no efa nahita an'ireo bokiko ary maro ihany koa no efa nahazo. Tsy tongatonga ho azy ireny raha tsy teo ny ezaka natao isan'andro sy ny asa mangina nangonina, notehirizina ary nampirimina tsara aman-taonany maro satria isan'ireo hareko ny talentako. Ny boky vita rehetra dia vokatry ny hasasarana sy ny porofo mivaingana tamin'ny fitiavako sy ny fanandratako mandrakariva ny tenindrazantsika. Ireto no santionana kahie tsy tontan'ny ela fony nanomboka sy fony mbola tsy navoaka boky aho.

 

Cahier 1

 

 

Cahier 2

 

Cahier 3

 

Cahier 4

 

Cahier 5

 

 

Rehefa nanana solosaina taty aoriana dia nandany telo taona aho nandika tsirairay avy ireo tononkaloko rehetra tamin'ny taratasy fotsy ary nametraka azy ireo tsirairay avy koa tamin'itony « porte-documents » misy « plastique » itony ho voatahiry tsara alohan'ny hahatongavany ho boky. Indro ny sary.

 

Cahier 12

 

Cahier 13

 

Moi 61

 

 

736

 

 

967

×