LYCEE PRIVE LA RECOMPENSE

Lycée Privé LA RECOMPENSE

 

 

Ikm 182

 

Moi 430

 

Ikm 184

 

 

Ny " Lycée Privé LA RECOMPENSE " dia any Ambohimanarina no misy azy. Nifampitaona tamin'ny Kilasy Voalohany i Fredy JAOFERA ny Alatsinainy 17 Marsa 2014 ka nanao antsa tononkalo, famelabelarana mikasika ny tononkalo, filazalazana momba ny tenany fohifohy ary ny lalana nodiaviny teo amin'ny sehatry ny talentany. Rehefa vita izay dia nisy fametraham-panontaniana nataon'ny mpianatra sy ny famaliana azy ireny. Nahaliana dia nahaliana tokoa ny fotoana ary nofaranana tamin'ny fiaraha-maka sary ho fahatsiarovana.

 

Moi 37

 

Globe 7

 

Er97

×