Lycée P'TIT MICHOU

 

 

             Nihaona tamin'ny mpianatry ny Sekoly P'TIT MICHOU (2017) i Fredy JAOFERA ka namelabelatra mikasika ny Literatiora, nilaza ny tantaram-piainany, ny lalana nodiaviny teo amin'ny talentany, niantsa tononkalo ary namaly ireo fanontanian'ny mpianatra.

 

 

Lycée P'TIT MICHOU

 

Zzz117

 

Dscf7040

 

Dscf7038

 

V6 1

 

Z34

 

Z35

 

Z36

 

Z52 1

 

Z54

 

V7

 

Dscf7053

 

Z49

 

Z55

 

Dscf7065

 

 

 

Z1

 

1ère LS ( 2017 - 2018 )

 

Z2

 

Seconde SM ( 2017 - 2018 )

 

Z3

 

Terminal A ( 2017 - 2018 )

 

Z4

 

Terminal D ( 2017 - 2018 )

 

Z5 1

 

1 ère LS : SM, SF ( 2017 - 2018 )

 

Z71

 

 

 

Z46

 

 

 

 

( Ity boky nosoratan'i Jean-Paul SARTRE ity no novakiko sy nampiasaiko raha mamelabelatra mikasika ny Literatiora aho.)

 

×