Rose 9

 

 

881

 

 

Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture par la République de Madagascar

 

 

869 copie

 

 

Er 89

 

 

14

 

Cristal 2

 

Moi 747

 

Andry sy harena fahatelo manaraka an'Andriamanitra sy ny fahaizako ny talentako. Fony kely ka hatramin'izao dia nokolokoloiko, nohajaiko ary notiaviko hatrany izy ary ela ny ela ka nody ventiny ny rano natsakaina satria tsy tamin'ny fahaizako fa tamin'ny talentako no nahazoako an'ity mari-boninahitra ity.

 

Moi 749

 

Medaille 2

 

Er 44

 

Talent 3

 

Er 67

 

Cadre 2

×