TONONKALO 1

ASASORATRA VITSIVITSY !...

 

 

 

Y16

 

 

 

Er 96

 

 

Efjr 3229

 

 

MISY FAHATSIAROVANA...

 

 

Misy fahatsiarovana
mahafadiranovana
rehefa singan-drery,
mamoha ireny fery.

 


Misy fahatsiarovana
injao mahatorovana
rehefa toa tsy maty
ny tsy zaka ao anaty.

 


Misy fahatsiarovana
efa lasa fahalovana
tsy hita bika intsony
na sanatria hamony.

 


Misy fahatsiarovana
satriko eto harovana,
mamintsika hatrany,
na tsy miray akany.

 

 


Fredy JAOFERA

 

 

AIZA IANAO, RY TANINDRAZAKO ?

 

 

Aiza ianao, ry tanindrazako,
fa malahelo ange ny foko ?
Lanitra hafa no mba tazako
sy raho-mainty mitsitoko.Aiza ianao, ry tanindrazako,
fa manimanina aho izany ?
Ao aminao no fahombiazako,
mandra-pialako eto an-tany.
Aiza ianao, ry tanindrazako,
fa vahiny aho indraindray ?
Maro be no tsy ho voalazako
ny sento lava hatramin'izay.
Aiza ianao, ry tanindrazako,
fa anjara lova mandramaty ?
Satry foana ny hofafazako
ny firariana avy ao anaty.
Fredy JAOFERA

 

 

JEREO NY VALALA

 

 

Jereo ny valala
mameno tanàna ;
toa mila hanadala
fa tsy ara-dalàna.Jereo ny valala
manaloka etoana,
tsy nisy sahala
no tsarotsaroana.Jereo ny valala
manimba ny voly,
roahy mba hiala
fa tsy hita miholy.Jereo ny valala
mora samborina,
alefao any an'ala
fa mitangorina.Jereo ny valala
mandoza ny tany,
Tsy ampy ny bala
ialany eto hatrany.

Fredy JAOFERA

 

 

RAHA FITIA...

 

 

Raha fitia tsy manan-kasambarana
No tadiavinao ho antsika
Aoka re tsy atao izay hanaparana
Ny tetika mandriaka !…
Raha fitia tsy manan-kantenaina
No tadiavinao ho ahy,
Mangataka aho re tsy hotanisaina
‘zay nahafaly ny fanahy.
Raha fitia tsy manan-kianteherana
No tanjona eto hatrany,
Aoka re fa mila hahabe fitserana
Sy mankarary izany.
Raha fitia tsy manan-kojerena
No atolotrao ny foko
Aleoko re miala hitady fandresena
Tsy tia ny vokovoko.

Fredy JAOFERA

 

 

TSY HIVERENAKO

 

 

Tsy hiverenako
ny hita nandratra
na hanorenako
ny soa tsisy fatra.Tsy hiverenako
‘zay efa nandavo
na hanarenako
ny Lasa nahamavo.Tsy hiverenako
‘zay efa nandrava
na hitombenako
fa hoe mbola hisava.Tsy hiverenako
‘zay efa nahavoa
sao hanenenako
ka hahakenda tokoa.

Fredy JAOFERA

 

 

NY MASO

 

 

Ny maso no jery
avy amin'ilay Avo
natao tsy hamery
rehefa mba lavo.
Ny maso no jiro
manilo irony dia
mba milaza idiro
na hoe sanatria !
Ny maso no soa
sy anjara sahady.
Tsy ho hita indroa
no hoe saro-pady.
Ny maso no teny
mahalaza mangina
ny foko te ho eny
vao mila hafaliana.

Fredy JAOFERA
 

 

MISY FOANA VAVAKA

 

 

Misy foana vavaka
ataoko isan’andro
tsy hampihatakataka
ny Ray fa mitandro.Misy foana vavaka
ataoko isa-maraina,
mety ho mangataka
fa saotra be lalaina.Misy foana vavaka
ataoko eny ho eny
hisy soa miravaka
‘zay hita lavareny.Misy foana vavaka
ataoko mangingina
ho firenena miavaka
‘lay Gasikara tiana.
Fredy JAOFERA

 

 

TSY TAHAKA IZANY

 

 

Tsy tahaka izany ianao
fony trotraka ny saiko
fa teny foana toa nanao
‘zay hanimba ‘tony aiko.Tsy tahaka izany ianao
fony resy ny fanahiko
fa tsy nety ny hilalao
na azo hoe narahiko.Tsy tahaka izany ianao
fony rava ny hafaliako
fa nahakivy tsotr’izao
sy nirary ny hijaliako !Tsy tahaka izany ianao
fony irery ny tantarako
fa be dia be ‘reo raorao
sy tsy nety namaharako.
Fredy JAOFERA

 

 

FEOM-BORONA

 

 

Feom-borona any ho any
no manaitaitra torimaso
hamoha eto tsy hita lany
ireo adidy tsisy andraso.Feom-borona any ho any 
no manetsika ny tanako
hanoratsoratra aok’izany
‘zay ambara ho fiadanako.Feom-borona any ho any
no miantsoantso te hihira
hamerimberina am-binany
ireo nataoko ho sovenira.Feom-borona any ho any
no manainga hiasa indray
fa andraikitra eto an-tany
tsy azo ialana sy mivay !

Fredy JAOFERA

 

 

ITY NOSINTSIKA ITY

 

 

Ity Nosintsika ity,
tany tsy zoviana ;
fa maro mpankafy,
na toto-pahoriana !Ity Nosintsika ity,
be harena fatratra,
na indro fa mandia
krizy be miraratra.Ity Nosintsika ity,
nilamina hatrizay
ka ny mifankatia
no afa-mampiray.Ity Nosintsika ity,
masina aok’izany,
ka isaory fa tabiha
misy soa tsy lany.Ity Nosintsika ity,
ho an’ny Malagasy
ka aoka ho sanatria
ny hanapoaka basy.

 

 

 

Fredy JAOFERA

 

 

Micro 20

 

 

NY RANOMASO

Oram-baratra
avy ao anaty
ny ranomaso,
misy zavatra
toa tsy tanty
sy be an-kaso.

Fredy JAOFERA

 

 

ALINA

 

 

Reradreraky ny asa,
mivadibadika tokoa ;
mieritreritra ny lasa,
tsy matory fa mifoha.Misaintsaina vetivety
ny ampitso eto indray
mbola hanao ny mety
sy ny adidy ranoray.Mangingina samirery
sy feno sento mihitsy,
toa mamelona ny fery
sy ny ratra vitsivitsy.Mihevitrevitra ny tsara
sy ny rehetra mahasoa
hahamiratra ny anjara
isan’andro vao mifoha.


Fredy JAOFERA

 

 

NANGAINA

 

 

Fony fahazaza
dia efa voalaza,
efa voambara
ho tadidy tsara
fa ho azo jerena
sy tsy azo fefena
iny reny efa lasana
maty any am-pasana
nirina hahasambatra
sy hampitambatra
ireo fitahiana
tsy hita hovalina
raha nisy fitaratra
ny vata ka lafatra !...
Nefa tsy izany
vao naka azy tany ;
fa fitaratra vaky
no hita malaky ;
reny efa vovoka
ka tsy nahovoka
ny foko nangaina
tsy hay tantaraina…
Sahy izay nahasahy
ka tsy mba manahy
fa misy ny tody
mbola hisodisody
hamotika ho azy
tsy hoe vazivazy
ny ratsy nataony
efa ela lalaony !
Fredy JAOFERA


 

NY RENY

 

 

Ny reny no silak'Andriananahary
natao hamololona ny tany rehetra ;
manam-pitiavana no voabaribary
fa mamy tokoa ary tsy misy fetra.
Ny reny no ananganana tranomanara,
tsy ilaina hoderaina fa atao ao am-po ;
mahalala mizaka no mbola voambara
ho azo itarainana raha misy manjo.
Ny reny no natao mpamafy ny vary
ho tena masoandro feno hafaliana ;
kanefa matetika fa ny tsiparifary
no tena jinjainy ao anaty mangina.
Ny reny no fanome valim-bavaka
handrakotra mora ny lanitra soa ;
na lasan-ko vovoka, hitanao miavaka
ho lafo dia lafo no tsy hisy indroa !
Fredy JAOFERA

 

 

LEHIBE NY FIRENENA

 

 

Vonona aho ny hijoro
ra’ izay no hampikoro
ny ratsy izay tsy ekena
fa lehibe ny Firenena !Vonona aho ny hijaly
raha izay no hampifaly
an’ireo mila famonjena
fa lehibe ny Firenena !Vonona aho ny hitolona
ra’ izay no ilain’ny olona
miandrandra fandresena
fa lehibe ny Firenena !Vonona aho ny hiaritra
raha izay no tsikaritra
hahasoa tsy hay fefena
fa lehibe ny Firenena !Vonona aho ny hilahatra
raha hahatsara zavatra
an’ireo ory mahonena
fa lehibe ny Firenena !

 

 

 

Fredy JAOFERA

 

 

ALEO

 

 

Aleo izy handeha raha izay no sitra-pony,
ra’izay no faniriany sy fantany hoe tsara ;
aleo izy handeha tsy ho hitako eto intsony
fa mbola ho tadidiny rehefa ratsy anjara !
Aleo izy hisintaka raha izay no hasambarany,
raha izay no hafaliany hitondra zava-tsoa ;
aleo izy hisintaka fa apetrako ho tantarany
ny tena hoe : Fitiavana namelona ahy tokoa.
Aleo izy haneso raha izay no tiany hatrany,
raha izay no mba fitaratra ny vita sy natao ;
aleo izy haneso fa mbola ho avy ireo tomany
hahatsiarovany ahy rehefa ory tahaka izao.
Aleo izy hiala raha izay no ao an-tsainy,
raha izay no hetaheta mibaiko sy mitondra ;
aleo izy hiala fa mba raketiko hohirainy
rehefa rahatrizay ilay foko diamondra...

Fredy JAOFERA

 

 

NY ANTONY ANORATAKO

 

 

Ny antony anoratako
dia alehelo tsotra izao
manadala ity fitiavako
mitaditady foana anao !
Ny antony anoratako
dia efa ela no tsy re
ka manahy, rahavako,
ito saina sao dia hoe …
Ny antony anoratako
dia ao ihany ny taloha
mahamirana ny tavako,
na efa any tsy mifoha !
Ny antony anoratako
dia te hilaza fotsiny
fa misy ‘rony vavako
ho anao ranofotsiny.Fredy JAOFERA

 

 

HAINY ERY !...

 

 

 

Hainy ery no miova ho tsara
rehefa misy ilany anao,
ka aza vohaina fa efa tara
ny fotoana tahaka izao.
Hainy ery maneho fitiavana
rehefa misy izay iriny
fa mpaneso be tsy nihavana
andro maro sy fahiny !
Hainy ery no miantso lava
rehefa te hifankahita,
fa maramara sy mahay vava
no tsy hoe nahatafita.
Hainy ery no mitondra soa
rehefa te hamalifaly
fa olon-doza tsy hay tokoa
ka injao mijalijaly.


Fredy JAOFERA

 

 TSY HO AZONAO AN-TSAINA
Tsy ho azonao an-tsaina,
na indro hotantaraina
ny mafy izay nianjady,
tsy mba nahatomady.Tsy ho azonao an-tsaina,
na indro hotanisaina
fa ho hevi-diso ihany
no hasesikao hatrany !Tsy ho azonao an-tsaina,
na indro hodradraina 
ka mora ho naneso
sy toa nahay nibeso.Tsy ho azonao an-tsaina,
na indro hozaraina
fa tsy mbola  nanjo
ny nitranga sy ny to.

 

 

Fredy JAOFERA

 

OLO-MARINA

 

 

Tsy ny fitiavan-tena
no ilain'ny firenena
raha tiana ho tafita
sy hanan-java-bita.Tsy ny fitiavan-tseza
raha mainka mideza
ny diavina izaitsizy
sy ao anaty krizy !Tsy ny fitiavam-bola
itolomana sy mbola
tompoina lalandava
hahamirana ny tava.Fa ny firaisankina
efa ela tsy zoviana
nampalaza antsika
raha injao mikiaka.Fa ny olomanga
afaka ny hiranga
hanasoa ny tany
fa tsy be vinany !Fa ny olo-marina
afaka ny hanarina
ny lesoka rehetra
efa mampitsetra.Fredy JAOFERA

 

Micro 21

 

 

REHEFA TONGA NY NOELYRehefa tonga ny Noely,
ny hafaliana zary kely
fa alahelo no mitaona
ito foko izay misaona.Rehefa tonga ny Noely,
sentosento no mamely,
ranomaso no mirotsaka,
hafahafa no mitosaka.Rehefa tonga ny Noely
dia tsy mamy velively
ny tabataba sy korana
fa oriory tsy tamana.Rehefa tonga ny Noely,
ahy ihany fa tsy aely
ny hitokana eny ho eny
hahatsiaro izato reny. 

Fredy JAOFERA

 

NY HAFATRO

 

Mandehana izy haingana ambarao,
mandehana izy haingana mba lazao
fa any lavitra any sy izay aleha
misy poeta mbola tia, hono, hoe.

 


Mandehana izy haingana mba jereo,
ka vimbivimbino raha be toreo,
tambatambazo raha be tomany
tsy hampanjombona ahy hatrany.

 


Hafatrafaro azy fa tsy hadinoiko,
resadresaho azy fa mba tsaroako
ireo hirahira sy ilay fahiny
mametsovetso ankehitriny.

 


Ampitapitao azy tsara indray
ilay mbola fitiavako azy izay,
ka teniteneno azy, na im-polo
fa resaka ihany ny ho voasolo.

 


Ambarambarao azy f'ilay kamory
ka dia lany hira sy tonga ory,
lazalazao azy fa mba mitoetra
ny momba azy rehetra rehetra.

 


Veloma, hono, raha manontany,
hoy ilay misento sy te hankany,
asaivo manoratra raha mbola manina
fa ny hatraty avy no tsy hay tazanina.


 

Fredy JAOFERA

 

EKEKO KANEFA...Marina fa ny toba-karena,
miadana foana aok’izany ;
kanefa na tsisy tangena,
tsy midika fa tsisy tomany.
Marina fa rehefa finaritra,
manana ‘zay zavatra ilaina;
kanefa na tena tsy miaritra,
tsy mitory fa tsisy adin-tsaina.
Marina fa ny olon-tsambatra,
miaina ao anatin’ny lapa;
kanefa na hita tsy miambatra,
tsy midika fa tsy mirapa !
Fredy JAOFERA

 

FAHALEMENA

 

 

Fahalemena
ny mialona,
tsy handresena
ka mivalona.Fahalemena
ny mifosa,
tsy hay omena,
na misosa.Fahalemena 
ny miseho
ka tsy ekena,
hoy ny feo.Fahalemena
ny miavona
k' efa hosena
re hanjavona.
Fredy JAOFERA

 

 

G14

 

 

Gazety soa 3

 

Nivoaka tao amin'ny Gazety SOA tamin'ny Alakamisy 25 Jona 2015 io tononkaloko nampitondraiko ny lohateny hoe : " MALAGASY VE IANAO ? io "

 

 

Moi 12

 

 

Moi 501

 

Moi 289

 

Moi 582

 

Moi 532

 

Moi 581

 

Moi 555

 

Moi 554

 

Moi 556

 

Moi 503

 

 

Moi 504

 

 

Moi 499

 

Moi 510

 

Moi 509

 

Moi 508

 

Moi 507

 

Moi 506

 

Moi 505

 

Moi 511

 

Moi 512

 

Moi 713

 

Moi 714

 

Moi 715

 

Moi 115

 

Moi 723

 

Moi 724

 

Moi 725

 

Moi 726

 

Moi 734

 

Moi 733

 

Moi 732

 

Moi 730

 

Moi 731

 

Moi 729

 

Moi 727

 

Moi 735

 

Moi 792

 

Moi 795

 

 

 

Mamaky

 

Io i Njara Mampionona RAJOELISON mamaky ny boky TSETSATSETSA nosoratan'i Fredy JAOFERA.

 

Mamaky 3

 

Arbre 76

 

Efjr 3319

 

 

 

Er 100

 

 

×